Inloggen:

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

2.0Organisatorische inbedding
2.1Het pakket kent een modulaire opbouw. Daarbinnen kan ook aparte autorisatie mogelijk zijn
2.2Het pakket heeft een gebruikersbeheermodule
2.3Gegevens worden centraal beheerd