Inloggen:

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

7.0Algemene technische eisen
7.1Het pakket kan in een gesloten netwerk/intranet genstalleerd worden
7.2Het pakket heeft de mogelijkheid separaat of met gebruikmaking van een gemeenschappelijke (kernpartners) database genstalleerd te worden
7.3Via e-mail contact met kernpartners en geautoriseerden, kunnen gegevens uit het dossier als bijlage meegestuurd worden
7.4Het pakket heeft voor klant en in klantbeheer van Xsites een mogelijkheid voor back-up en restoren
7.5Per module is het mogelijk om sjablonen/huisstijlen toe te passen
7.6Er is rekening gehouden met migratie van bestaande clintendossiers/gegevens