Inloggen:

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

CRS op managementniveau (rapportages)

−    Managementinformatie is beschikbaar voor het uitwerken van rapportages
      en facturen onder andere op het gebied van uurbesteding, kosten, inter-
      venties en acties, klantspecifieke gegevens en epidemiologische gegevens.
−    Koppeling met bestaande managementinformatiesystemen
      (Datawarehouse) is mogelijk.
−    Over het algemeen wordt een datawarehouse periodiek gevuld met nieuwe
      gegevens afkomstig uit operationele systemen, zoals CRS-systemen. De
      informatie in het datawarehouse is dus niet actueel, en het systeem wordt
      dan ook niet voor cruciale operationele beslissingen gebruikt. Vaak
      worden de gegevens in een datawarehouse gebruikt voor een strategische
      trendanalyse, bijvoorbeeld een analyse van alle omzetcijfers over de
      afgelopen periode(n).

CRS op epidemiologisch niveau
−    Door middel van analyses van clientgegevens kunnen epidemiologische
      trendrapportages worden gemaakt op het vlak van zorginzet, zorgverloop
      en problematiek.

Zo kan bijvoorbeeld zichtbaar worden gemaakt op welke momenten in het zorgtraject er relatief vaker bepaalde knelpunten optreden.

Ook kan belangrijke kwantitatieve beleidsinformatie worden verzameld.

Gebruiksvriendelijk
Een korte training ( 1 dagdeel) is voldoende om met CRS te kunnen werken.
Het systeem heeft een duidelijke en overzichtelijke opzet en zeer logische structuur.
De vormgeving - aangepast aan de huisstijl van uw organisatie - en de heldere redactie leiden de gebruiker als vanzelf door het programma.