Inloggen:

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

CRS op clientenniveau

Het Client Registratie Systeem is ingericht op basis van de dagelijkse praktijk van intake/melden, controleren/registreren, overleg/cordinatie, uitvoeren/monitoren/rapporteren/factureren.

Natuurlijk zijn er klanten met specifieke behoeften zoals GGD en GGZ waarvoor een komplete anamnese is ontwikkeld die negen leefgebieden omvat.
Aan de hand hiervan kan men pro of regressie vaststellen en rapporteren naar de betreffende instanties en of aangesloten ketenpartners.Voorbeeldsituatie Melden en registreren

−    Medewerkers en ketenpartners voeren rechtstreeks in het systeem
      meldingen in. Een vrijwel onbeperkt aantal gebruikers kunnen
      tegelijkertijd gebruik maken van het netwerk (multi-tasking).
−    Uitgebreide zoekfuncties voorkomen dubbele registraties en meldingen.
      Historische gegevens zijn snel oproepbaar en te raadplegen. De
      historische gegevens kunnen overigens nooit meer naderhand worden
      gewijzigd.
−    Een goede registratie voorkomt ook dat clienten 'shoppen' tussen
      hulpverleners.
−    Er zijn formulieren voor algemene persoonsgegevens en sociaal-medische
      anamneseoverzichten. Standaard zijn de overzichten ingesteld op de
      volgende negen leefgebieden: somatisch, verslaving, geestelijk, praktisch,
      woonsituatie, sociaal, dagbesteding, financieel en juridisch. Aanpassingen
      zijn uiteraard mogelijk, elke organisatie bepaalt zelf welke overzichts-
      terreinen en gegevens in de formulieren worden opgenomen.
−    Een discreet signaal waarschuwt wanneer een client een gevaar voor
      zichzelf of anderen vormt en extra alertheid is geboden.


Voorbeeld Coordinatie

−    Op basis van de registraties zet de casemanager/zorgcoordinator acties uit
      bij verschillende ketenpartners die in de OGGZ samenwerken.
−    Vanuit CRS is het exporteren van gegevens mogelijk, voor opslag op de
      eigen computer maar ook om uit te printen. Standaardformulieren, zoals
      toestemmingsformulieren van uw en andere organisaties, kunnen
      bijvoorbeeld in een klik volledig ingevuld en uitgeprint worden.  Het
      hoeft geen betoog dat hiermee veel administratieve rompslomp
      voorkomen en veel tijd gewonnen wordt.
−    Overzicht van de caseload per medewerker ondersteunt de teamleider of
      afdelingshoofd bij het uitzetten van acties.
−    Met de verschillende hulpverleners en andere ketenpartners wordt
      informatie beveiligd uitgewisseld: in de centrale dossiers en databases,
      per e-mail of op basis van realtime-uitwisseling.

Voorbeeld Monitoring

−    Het monitoren van het clienttraject kan nauwkeurig en overzichtelijk met
      het Client   Registratie Systeem, waardoor de casemanager zonodig
      tijdig kan intervenieren en aanvullende acties uitzetten.
−    Het systeem geeft alerts af voor openstaande (bijvoorbeeld langer dan 30
      dagen) acties. Dit maakt de terugkoppeling naar de partners eenvoudig en
      onmogelijk om te vergeten.