Inloggen:

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

Toepassingen

Toepassingen Client Registratie Systeem

Het Client Registratie Systeem is in eerste instantie gericht voor de uitvoering van de taken van hulpverlenersorganisaties zoals GGDen, GGZ etc.

Het Client Registratie Systeem is buitengewoon flexibel in zijn opzet en is daardoor op alle bedrijfsvoeringen van toepassing waar clienten centraal staan.


Het Client Registratie Systeem is bijvoorbeeld inzetbaar bij zorginstellingen, zorgboerderijen, thuishulporganisaties etc. 

Te denken valt aan adviserende organen die clienten moeten monitoren of waar juist trajectplannen/overleggen met allerlei acties van belang zijn en waarbij meerdere instanties betrokken zijn.

Door de uitgebreide rechteninstellingen kunnen meerdere partijen hun taken binnen het
Client Registratie Systeem uitvoeren zonder dat gegevens met betrekking tot privacy openbaar worden.

Maar behalve op uitvoerend niveau heeft het Client Registratie Systeem ook grote gebruikswaarde op management niveau door uitvoerige en bedrijfsspecifieke rapportages te laten ontwikkelen.

Bovendien is het systeem eenvoudig uit te breiden of aan te passen zodat ook meerdere organisaties met afwijkende protocollen en behandelingsprincipes gebruik kunnen maken van dit Client Registratie Systeem